Betingelser og vålkår

Rettigheter til tekst og bilder
Denne side eies og drives av St. Hippolyt Danmark A/S.
All tekst, bilder og videoer på denne siden er beskyttet av lov om opphavsrett. Det er ikke tillatt å “låne” eller kopiere hele eller deler av teksten uten forutgående skriftlig tillatelse.
Bildene er kun til bruk i Norden – dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Færøyene.
Velger du å sitere denne siden, skal du huske å lage en link til siden, hvilket er loven krever i forhold til god sitatskikk.
Hestebilder og andre motiver er fra blant annet Christiane Slawik og Shutterstock og er også beskyttet av opphavsrett.
Overtredelser av opphavsretten vil bli forfulgt hos domstolene i Danmark.
Er der spørsmål, så kontakt oss, FØR du bruker noe av materialet vårt.

Avtaleinngåelse – tilbud og ordrebekreftelse
Alle avtaler som inngås via nettbutikken på hjemmesiden www.shop.hippolyt.dk mellom St. Hippolyt Danmark A/S og en kunde skjer på disse salgs- og leveringsbetingelser, og som må aksepteres for å kunne gjennomføre en bestilling. Er kunden ikke forbruker i kjøpslovens forstand, men handelsdrivende, skjer kjøpet på St. Hippolyt Danmark A/S salgs- og leveringsbetingelser for næringsdrivende.

Kunden kan bare påberope seg innholdet i individuelle avtaler og ordrebekreftelser og de opplysninger som er gitt i forbindelse med bestillingen, herunder de priser kunden aksepterer under bestillingsprosedyren.  Opplysninger gitt i brosjyrer, på hjemmesiden, i prislister, annonser, andre tilbud mv. er uten relevans for bedømmelsen av leveransen.  Bindende avtale er først inngått mellom partene når ordren er akseptert av St. Hippolyt Danmark A/S ved fremsendelse av skriftlig ordrebekreftelse, evt. via e-post.

Innsending av bestilling på www.hippolyt.dk
Når en bestilling er innsendt via nettbutikken på hjemmesiden, vil det automatisk bli sendt en e-post med en kvittering for de bestilte produkter. Den utsendte kvitteringen er ikke en ordrebekreftelse, men bare en kvittering for mottagelse av bestillingen. Det vil etterfølgende bli utsendt en ordrebekreftelse som leveransen skjer på bakgrunn av, og først på dette tidspunkt er avtalen bindende for St. Hippolyt Danmark A/S. St. Hippolyt Danmark A/S kan derfor annullere bestillingen, inntil ordrebekreftelse er sendt.

Oppbevaring av inngåtte avtaler
St. Hippolyt Danmark A/S oppbevarer ikke inngåtte avtaler, og disse er derfor ikke tilgengelige for kunden i etterkant. St. Hippolyt Danmark A/S oppfordrer derfor til at den mottatte ordrebekreftelse og/eller faktura lagres, fordi St. Hippolyt Danmark A/S ikke har mulighet for senere å sende en kopi.
Alle kontrakter inngås på dansk.

Priser
Alle Priser er angitt i NOK inklusive 25 % moms og eksklusive forsendelse. De angitte prisene gjelder kun for bestillinger for levering i Norge.

St. Hippolyt Danmark A/S opplyser portosatser/transportomkostninger samt avgifter og gebyrer ved betaling med kredittkort innen avslutning og gjennomføring av kjøpet. Disse omkostninger er derfor ikke medregnet i prisen på produktet.

Forbehold
Der tas forbehold for prisendringer, korrekturfeil og feil opplyste priser i forbindelse med avtaleinngåelsen, samt andre forhold som kan medføre opplysning av uriktige priser, samt for at en vare er utsolgt og derfor ikke kan leveres. I så fall er St. Hippolyt Danmark A/S berettiget til å annullere en inngått avtale.

Betaling
Betaling for bestilte varer skal skje online ved bruk av Debetkort eller Visa. Betalingsopplysninger må inntastes ved bestilling, men St. Hippolyt Danmark A/S hever først beløpet ved avsendelsen av varen. St. Hippolyt Danmark A/S benytter et sertifisert betalingssystem, som er godkjent av PBS. All datakommunikasjon i forbindelse med kjøpet foregår via en kryptert SSL forbindelse.

Dette sikrer at uvedkommende ikke kan se data som utveksles. Når SSL krypteringen er aktivert, vises en hengelås nederst på siden i de fleste nettlesere.

Levering
St. Hippolyt Danmark A/S ekspederer innkommende ordrer hurtigst mulig. Leveringstider for en vare anført på www.shop.hippolyt.dk er kun veiledende.
Forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko. Kunden bærer ansvaret for at de oppgitte adresseopplysninger er korrekte. Dersom St. Hippolyt Danmark A/S ikke har mottatt spesiell instruks, er St. Hippolyt Danmark A/S berettiget til å velge transportmiddel og transportvei.

Leveringstid
Leveringstiden oppgis i ordrebekreftelsen. Normalt leveres innenfor 2-3 virkedager hvis den bestilte vare er på lager. Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold om forsinkelse som følge av streiker, lock-out, manglende eller mangelfulle leveranser fra underleverandører eller andre årsaker utenfor St. Hippolyt Danmark A/S sin kontroll.

Angrerett
I henhold til Forbrukeravtaleloven gis det 14 dages angrefrist på alle varer kjøpt via hjemmesiden. Angrefristen løper fra mottagelsesdagen av varene. Kunden er berettiget til å prøve varen, men for å benytte seg av angreretten, skal varen returneres i vesentlig samme stand som den var i da den blev mottatt.

St. Hippolyt Danmark A/S
Øgelundvej 7
7330 Brande

Ved retur bes faktura, kvittering eller ordrebekreftelse vedlegges sammen med opplysninger om registrert konto nummer, hvor det betalte beløp kan tilbakebetales. Såfremt faktura, kvittering eller ordrebekreftelse ikke forefinnes skal det vedlegges opplysninger om kjøpers navn og adresse.

Varen skal returneres fraktfritt og uten omkostninger for St. Hippolyt Danmark A/S. Portoomkostninger pålagt ordren ved kjøpet refunderes ikke.

I henhold til gjeldende lover om hygiene og matsikkerhet, gjelder ikke angreretten for fôr og kosttilskudd som av hygieniske årsaker er forseglet, eller pakket i lukket emballasje. Fôr og kosttilskudd er klassifisert som mat, og kan av hygiene og sikkerhetsmessige grunner ikke returneres. Det er derfor ingen angrerett på disse.

Mangler & reklamasjon
St. Hippolyt Danmark A/S gir 24 måneders reklamasjonsrett på solgte varer. For varer med begrenset levetid, er reklamasjonsretten dog begrenset til antatt levetid for gjeldende produkt. For varer med oppgitt ”minst holdbar til” eller tilsvarende dato, er reklamasjonsretten begrenset til oppgitt utløpsdato . Reklamasjon over mangler skal fremsettes for St. Hippolyt Danmark A/S innenfor rimelig tid etter at mangelen er oppdaget.

Reklamasjon sendes til St. Hippolyt Danmark A/S på adressen:

St. Hippolyt Danmark A/S
Øgelundvej 7
7330 Brande

Reklamasjon kan også fremlegges på e-post: hippolyt@hippolyt.dk
eller på tlf.: +45 7020 5344.

Har salgsgjenstanden en mangel, vil St. Hippolyt Danmark A/S søke å avhjelpe denne eller foreta omlevering, hvis dette ikke påfører St. Hippolyt Danmark A/S uforholdsmessige omkostninger. St. Hippolyt Danmark A/S dekker omkostningene ved en retur av varer som har mangler, såfremt disse returneres ifølge avtale med St. Hippolyt Danmark A/S.

Opplysning om klagemuligheter
En klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss kan sendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved levering av en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved innlevering av en klage skal du angi vår e-mail adresse hippolyt@hippolyt.dk.

Persondata – innsamling og bruk av personopplysninger

Behandling av personopplysninger – oppfylling av kontrakt

I forbindelse med ditt kjøp hos St. Hippolyt Danmark A/S har du oppgitt en rekke personopplysninger, herunder spesielt

Ditt navn
Din e-postadresse
Ditt telefonnummer
Dine betalingsopplysninger
Din adresse

Disse personopplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen av kjøpet ditt, fordi det er nødvendig for å oppfylle vår del av handelen, samt lagrer i en etterfølgende periode på 12 måneder, så du lettere kan handle hos oss neste gang. Heretter blir opplysningene slettet.

Hvis du har bestilt levering, vil opplysningene om ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse bli utlevert til vårt fraktfirma, pt. Post Nord/K. Hansen med henblikk på levering av dine kjøp.

Behandling av personopplysninger – samtykke
Hvis du har satt kryss i ruten “ja, jeg gir samtykke til at dere må kontakte meg pr. e-post med nyhetsbrev eller tilbud”, behandler vi din e-postadresse og opplysningene om dine kjøp hos oss, inntil det ikke lengre er relevant. Det vil i praksis si, inntil du gjør oss oppmerksom på at du ikke lengre ønsker å motta e-post fra oss.

Du kan alltid trekke samtykket tilbake. Dette kan du enten gjøre ved å benytte linken nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss på hippolyt@hippolyt.dk og opplyse at du ikke lengre ønsker å motta våre nyhetsbrev og tilbud.

Datasikkerhet
Uansett om vi behandler dine personopplysninger med henblikk på å oppfylle en kontrakt eller på bakgrunn av ditt samtykke, vil vi alltid behandle personopplysningene dine sikkert og fortrolig i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, herunder persondataloven og databeskyttelsesloven.

Dine opplysninger vil kun bli brukt til det formål de er innsamlet til, og vil bli slettet når formålet er oppfylt eller ikke lengre relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling av dine betalingsopplysninger DanDomain og til håndtering av dine kjøp Navision. Vi har inngått databehandleravtaler med disse databehandlere, hvilket er vår garanti for at de overholder gjeldende regler om beskyttelse av dine personopplysninger.

Opplysning, innsigelse, endring, dataportabilitet og sletting
Du kan alltid kontakte oss for å få opplyst hvilke av dine personopplysninger vi har lagret om deg. Dette kan skje ved henvendelse til:

St. Hippolyt Danmark A/S
CVR-nr. 10026725
Øgelundvej 7, Blåhøj
7330 Brande
Tlf.: 7020 5344
E-mail: hippolyt@hippolyt.dk

Hvis det er feil i våre opplysninger kan du alltid be om å få dem rettet, likeledes som du har rett til å få ulevert opplysningene i et alminnelig format (dataportabilitet). Har du ønsker om endring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til å skrive til oss på ovennevnte e-postadresse.

Ønsker du ikke lengre at vi skal behandle dine personopplysninger, eller at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du også sende oss en anmodning om det, til ovennevnte e-postadresse.

Dine opplysninger (unntatt din e-postadresse, hvis du har gitt samtykke til behandling av dem med henblikk på mottak av tilbud) vil bli slettet 6 måneder etter at du har mottatt varen din.

Hvis du ønsker å trekke samtykket til behandling av e-postadressen din (så vi kan sende deg våre nyhetsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid skje ved å trykke på en link i det enkelte nyhetsbrev.

Hvis du ønsker å klage over St. Hippolyt Danmark A/S’ behandling av dine personopplysninger, kan dette gjøres til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies
Vi benytter cookies på hippolyt.dk – Cookies er et lite stykke tekst som sendes frem og tilbake mellom din nettleser og en webserver og inneholder Information om følgende:

  • Brukerinnstillinger
  • Innhold i innkjøpskurven
  • Om en bruker er innlogget
  • Hvordan hjemmesiden benyttes til intern statistikk