Virksomhet
& verdier

St. Hippolyt har gjort det til sin oppgave å sørge for en bærekraftig, sunn og vital ernæring til hestene.

Miljø og klima

Bærekraftig produksjon er veldig viktig for oss. Bærekraftig biomasse leverer CO2-nøytral energi til produksjon av St. Hippolyts fôrprodukter. Mühle Ebert er uavhengig av svingende energipriser og fossile brennstoffer. Vårt egenkonstruerte biomasse-kraftverk produserer samtidig strøm, damp og varmeenergi med en virkningsgrad på i alt 90%. Strømmen produseres med en virkningsgrad på 35%. Her oppstår varme som unyttes til bearbeiding av korn og de øvrige produksjonsprosessene. Likeledes utnyttes denne varmen til oppvarmning av de omkringliggende kontorbygninger og medarbeidernes boliger vær møllen. Herved gir våre kunder, med hver kjøpt sekk St. Hippolyt fôr et aktivt bidrag til beskyttelse av miljøet.

CO2-nøytral produksjon

Våres høyverdige produkter produseres av et meget variert spekter av råvarer, som fra naturens side har et meget høyt innhold av nærings- og vitalstoffer. Et viktig bidrag til dette ytes av våre dyktige og pålitelige bønder i Baden-regionen, hvor størstedelen av råvarene til produksjonen dyrkes. Kontraktdyrkning sikrer korrekt frøskifte og at kjemiske hjelpestoffer stort sett unngås. Også i produksjonen er beskyttelse av miljøet et viktig aspekt. Det kommer til utrykk gjennom vårt eget biomassekraftverk, som sikrer en stort sett CO2-nøytral produksjon av fôrmidlene.
Kvalitets råvarer
Førsteklasses råvarer – høykvalitetsfôr – sunne hester
Med naturen som forbilde produseres våre fôrprodukter etter de strengeste ernæringsvitenskapelige kriterier.
forskning og utvikling
Egen forskningsavdeling
Med eget kraftverk til produksjon av strøm og gjenvinning av overskuddsvarme på basis av biologiske råvarer, er det mulig å fremstille St. Hippolyts fôrtyper fullstendig CO2 nøytralt. På denne måten gir alle kunder som kjøper Hippolyt fôr med hver eneste sekk et bidrag til å beskytte miljøet.
Ansvarlighet
St. Hippolyts bæredyktighetsprinsipp
Vi er stolte innsatsen vår for GMO-frie produkter.