ansvarighet

Bæredyktighet er viktig for oss, derfor bruker vi utvunne råvarer og ingredienser som hovedsakelig regionalt dyrket på kontrakt.

Regionale råstoffer

Regionale og vitale råvarer

Vi bruker høyeste kvalitet og bæredyktige utvunne råvarer og ingredienser, som overveiende er regionalt dyrket på kontrakt. Den personlige dialogen med våre råvareleverandører er viktig for oss for å kunne garantere en konstant høy kvalitet.

Kraichgaus istidsforekomster av den svært fruktbare løse jorden betyr at området – ikke uten grunn – ofte blir referert til som Tysklands kornmagasin.  På grunn av sin beliggenhet i Kraichgau-bassenget gir klimaforholdene også relativt høye temperaturer og moderat nedbør, og området er derfor spesielt ideelt for landbruk.

På et areal på ca. 4.000 HA i Kurpfalz og Kraichgau dyrker regionale bønder, i tillegg til korn (bygg, mais, havre) også solsikker og særlige avlinger som hirse, linfrø, bygg- og hvetespirer, linser og andre belgfrukter til produksjon av St. Hippolyt produkter.

I tillegg leveres forskjellige grønsaker som gulerøtter til foredling av alle kornflak fra de tilstøtende Rhin-sletter. Likeledes mottar vi regionale, genteknologifrie soyabønner, som ved hjelp av vår egen innovative bearbeidings- og avbitringsprosess blir mer velsmakende og anvendes som kilde til høykvalitets protein i våre blandinger til høye prestasjoner, herunder også Champions Claim.

Den geografiske nærhet og stadige dialog med våre bønder gjør det mulig for oss å sikre et særlig økologisk orientert utvalg av fôrråvarer.

Regional kontraktdyrkning gir oss mulighet til å ha helt målrettet innflytelse på dyrkningen av råvarene. Vi legger dermed stor vekt på at våre råvarer usettes for minimal påvirkning av kjemiske stoffer. Herved oppnår vi en helt spesiell kvalitet samtidig som vi skåner miljøet i alle de dyrkede arealer, og tillater utviklingen av plantediversiteten i hele Kraichgau-regionen.

Våre regionale kontraktpartnere sikrer produktkvalitet og sikkerhet i et miljø med et høyt ansvarlighetsnivå til gavn for både naturen, for våre kunder og for deres hester.

Regional kontraktdyrkning betyder for os:

  • Verdifulle råvarer med sikret kvalitet
  • Stabile råvarepriser
  • Råvarer med lav belastning av kjemiske stoffer
  • Understøttelse av de regionale landbruksstrukturer
  • Korte transportveier

Våre fôrråvarer utvelger vi etter spesielle økologiske grunnprinsipper og kombinerer dem med utelukkende naturlige konserveringsstoffer som f eks eddik.

 

Regionale råstoffer

Fullkost prinsipp

Vi baserer sammensetningen av våre produkter på naturens Fullkost prinsipp. Næringsrike komponenter fra naturen sikrer en omfattende forsyning til dine hester.

Regionale råstoffer

Produksjon hos Mühle Ebert

Vi produserer fôret vårt i en levende organisme, idet tradisjon møter det moderne. Alle våre pellets og oljer blir koldpresset ved mindre enn 40°C, hvorved vitaminer, fettsyrer og enzymer beskyttes.

Regionale råstoffer

Glyx-faktoren

Etter en grundig vask tilsettes kornkjernene et gulrotfermentat og legges til spiring. På samme måte som i en surdeig endres kornstivelsens karakter, og stivelsen som omdannes til glukose i tynntarmen frigjøres dermed saktere.

Fordi insulinfrigivelsen blir moderat, blir effekten av dette en meget beskjeden økning i blodsukkeret. Den omdannede stivelsen bidrar også til at det dannes kortkjedede fettsyrer i tykktarmen, og produserer energi som er helt uavhengig av insulin.

Metabolsk risiko på grunn av for rask økning i blodsukkeret, etterfulgt av prestasjonssvikt, samtidig med fall i blodsukkernivået, kan dermed forhindres.

“Topping” med gulrotfermentat gir også bedre tekstur og økt smakelighet på kornvarene våre, og gjør det mulig å gi en velsmakende kornrasjon med Glyx-faktor. Fôret blir lavglykemisk, fordi stivelse og sukkerinnhold via gjæringen moduleres – noe som forbedrer metabolismen og sikrer et balansert blodsukkernivå.

Regionale råstoffer

GMO-fri

Vi kan garantere at vi i våre produkter ikke bruker noen form for genmanipulerte råvarer. Det er også kontraktfestet med våre regionale kontraktlandbruk. Det kan imidlertid ikke fullstendig utelukkes at miljøpåvirkninger som vind, regn, fugler eller insekter medvirker til at genteknologisk forandrede organismer spres til kornmarkene og andre dyrkede flater, som dermed kan påvirkes av en naturlig ”miljøforurensing”. Vi er stolte av innsatsen vår for GMO-frie produkter.

Regionale råstoffer

Forskning og utvikling

Vår forskningsinnsats og utvikling ligger på aller øverste nivå. Vårt internasjonale team av vitenskapsfolk, ingeniører og dyrleger er til stadighet orientert mot de nyeste ernæringsvitenskapelige resultater. På bakgrunn av dette utvikles og optimeres  produktene våre i en stadig dialog med hesteeksperter og -eiere.

Regionale råstoffer

Bæredyktig energi

Bærekraftig produksjon er veldig viktig for oss. Bærekraftig biomasse leverer CO2-nøytral energi til produksjon av St. Hippolyts fôrprodukter. Mühle Ebert er uavhengig av svingende energipriser og fossile brennstoffer. Vårt egenkonstruerte biomasse-kraftverk produserer samtidig strøm, damp og varmeenergi med en virkningsgrad på i alt 90%. Strømmen produseres med en virkningsgrad på 35%. Her oppstår varme som unyttes til bearbeiding av korn og de øvrige produksjonsprosessene. Likeledes utnyttes denne varmen til oppvarmning av de omkringliggende kontorbygninger og medarbeidernes boliger vær møllen. Herved gir våre kunder, med hver kjøpt sekk St. Hippolyt fôr et aktivt bidrag til beskyttelse av miljøet.

Regionale råstoffer

Økologiske prinsipper

Våres høyverdige produkter produseres av et meget variert spekter av råvarer, som fra naturens side har et meget høyt innhold av nærings- og vitalstoffer. Et viktig bidrag til dette ytes av våre dyktige og pålitelige bønder i Baden-regionen, hvor størstedelen av råvarene til produksjonen dyrkes. Kontraktdyrkning sikrer korrekt frøskifte og at kjemiske hjelpestoffer stort sett unngås.

Også i produksjonen er beskyttelse av miljøet et viktig aspekt. Det kommer til utrykk gjennom vårt eget biomassekraftverk, som sikrer en stort sett CO2-nøytral produksjon av fôrmidlene.