ESG

St. Hippolyt ESG

St. Hippolyt Nordic A/S har oppnådd denne flotte ESG-anerkjennelsen fra Ikast-Brande kommune, Danmarks Grønne Næringskommune.

S-en i ESG står for Sosial og handler om ansattes trivsel, og bedriftens evne til inkludering og mangfold.

St. Hippolyt Nordic A/S har jobbet målrettet med det sosiale i selskapet og har samarbeidet med Ikast-Brande kommune om:

  • Rekruttering av arbeidsledige
  • Ansatte med lønnbidrag fra kommunen
  • Ansatte i fleksible jobber
  • Bedriftspraktikanter
  • Ansatte i uførekompensasjonsordning
  • Opplæringskurs for arbeidsledige

 

Vi er stolt av denne anerkjennelsen, over å gjøre en forskjell, og setter pris på ansatte som har kommet til oss under denne ordningen.