Bærekraft

St. Hippolyt har gjort det til sin oppgave å sørge for en bærekraftig, sunn og vital ernæring til hestene.

Ansvarlighet
St. Hippolyts bæredyktighets­prinsipp

Vi er stolte innsatsen vår for GMO-frie produkter.

Beskytt miljøet
Miljøriktig produksjon

Med eget kraftverk til produksjon av strøm og gjenvinning av overskuddsvarme på basis av biologiske råvarer, er det mulig å fremstille St. Hippolyts fôrtyper fullstendig CO2 nøytralt. På denne måten gir alle kunder som kjøper Hippolyt fôr med hver eneste sekk et bidrag til å beskytte miljøet.

forskning og utvikling
Egen forsknings­avdeling

Med hensikt å kunne tilby meningsfulle produkter arbeider og forsker vi på høyeste vitenskapelige nivå.

Kvalitets råvarer
Førsteklasses råvarer – høykvalitetsfôr – sunne hester

Med naturen som forbilde produseres våre fôrprodukter etter de strengeste ernæringsvitenskapelige kriterier.

emballasje
Resirkulerbar og miljøvennlig emballasje

St. Hippolyt jobber kontinuerlig med å optimalisere emballasjen til produktene for å minimere sløsing og miljøbelastning.