Fôrguide til Boksro og Gjenopptrening

Gode fibre til hest med boksro eller i gjenopptrening

En hest i bokhvile og/eller gjenopptrening er en hest som vi ønsker fullstendig ro hos. Både ro i hodet, men også ro i kroppen, på en slik måte at hesten ikke gjør dumme ting, som enten forringer heling etter en skade eller sykdom, eller utsetter rytteren for fare under den tidlige gjenopptreningen.

Vi kan hjelpe hestene et godt stykke på vei via fôringen, ved å ha fokus på hva vi legger i krybben. Korn og stivelse kan begge være problematisk, fordi det får blodsukkeret til å stige hurtig, og dermed gir det hurtig energi som noen hester kan reagere på ved å bli litt for hyper. Spesielt hvis det gis i større mengder reagerer de gjerne negativt. Dette ønsker vi selvfølgelig ikke, fordi vi at disse hestene skal være rolige. Anbefalingen er derfor å ha fokus på fiber og tyggetid. På den måten har vi fortsatt mulighet for å sikre dem en god fôring, der også deres naturlige tyggeadferd blir oppfylt. Dette betyr at den primære fôrkilden skal være hestens grovfôr, og at krybbefôret bare skal utgjøre en liten del av den daglige dietten. Det er dessuten også viktig at disse hestene får tildelt tilstrekkelig med vitaminer, mineraler og proteiner så opphelingen av en eventuell skade kan foregå, samtidig med at muskulaturen i gjenopptreningen kan styrkes rolig og forsiktig, mens arbeidsmengden økes.

Både vår Natur Müsli m/urter, Performance fibre High Protein og EquiGard er gode produkter til disse hestene. Konsentrert, med gode proteiner, vitaminer og mineraler, samt fiber med god diversitet er her nøkkelordene. Om man skal velge den ene eller den andre, kommer an på hvor nøysom hest man står med. EquiGard passer best til de meget nøysomme.

Basisfôr til Boksro og Gjenopptrening

Tilskud, som kan være relevante