St. Hippolyt Nordic A/S

St. Hippolyt Nordic A/S er et selvstendig, dansk selskap
som gir råd om hesteernæring og selger hovedsakelig produkter
fra St. Hippolyt® Mühle Ebert GmbH i Tyskland.

Nordic-produkter til det nordiske markedet

St. Hippolyt Nordic

Nordic-produkter til det nordiske markedet er basert på nordiske grovfôranalyser.

Hesten din får grovfôr som er dyrket i ditt nærområde. Derfor er det også viktig at dens ernæringsbehov dekkes basert på nærings- og mineralinnholdet i grovfôret herfra.

Alle St. Hippolyt-produkter som er merket med «Nordic» er laget spesielt for Norden og tilpasset grovfôret her.

Ved å bruke fôr fra «Nordic-serien» dekker du hestens behov.

Vi overvåker kontinuerlig analyser av grovfôret her i Norden. De varierer på flere områder fra år til år. Men noen mineraler, som for eksempel selen og sink ligger alltid på et lavere nivå her i Norden sammenlignet med lenger sør i Europa. Basert på disse analysedataene beregner vi innhold og tilsetning i Nordic-serien. Produktutviklerne våre jobber tett sammen med de nordiske konsulentene, kvalitetsspesialister, utviklingsingeniører og forskere fra produsenten St. Hippolyt® Mühle Ebert GmbH.

Vi utvikler både basisprodukter og tilskudd tilpasset Nordiske forhold, i tillegg til spesialprodukter for hester med spesielle utfordringer.

Naturlige råvarer med proteiner, vitaminer og mineraler av høy kvalitet

St. Hippolyt Nordic

Mangfoldet av planter, urter og spesialiserte råvarer betyr at St. Hippolyt-produktene dekker hestens behov, inkludert de riktige aminosyrer, vitaminer og organiske mineraler. Du kan se kildene til næringsstoffene i produktets råvaresammensetning.
Disse råvarene inneholder mange flere vitaminer, mineraler og aminosyrer enn det som vises i deklarasjonen fordi dem som vises der, kun er de ekstra tilsette næringsstoffene.

Vær også oppmerksom på St. Hippolyt bearbeider de tilsatte mineralene til lett absorberbare organiske former, og hvis produktet inneholder korn, har det gjennomgått en spesiell spirende gjæringsprosess.

Samtidig gir innholdet av mange forskjellige planter i produktene, en mangfoldighet som hesten trenger. Denne sammensetningen er en stor fordel for hestens metabolisme og fordøyelse.

Produktene har høyt innhold av næringsstoffer per 100 gram.
Det betyr at de er konsentrerte, og hestens behov dekkes med relativt små mengder.
Derfor er produktene også økonomiske i bruk.

St. Hippolyt® Nordic A/S jobber for bærekraftighet

Som beskrevet på side 5 produseres alle St. Hippolyt-produkter med et meget lavt CO2-avtrykk, og emballasjen består av gjenvinnbart materiale. De fleste råvarene produseres med hensyn til miljøet ut fra økologiske prinsipper.

På vårt lager i Blåhøj har vi rutiner der papp og papir gjenvinnes, og det brukes ikke mer emballasje enn nødvendig for å beskytte produktene under transport. Plastfolie fra paller kan vi ikke resirkulere selv, men det samles i en container for videre behandling og produksjon av ny plast.

 

En åpen arbeidsplass

St. Hippolyt® Nordic A/S er en åpen arbeidsplass som hjelper på flere nivåer. Kundeservice fokuserer selvfølgelig først og fremst på kundene.

Lagerpersonalet er fleksibelt i samarbeidet med kunder og transportører, og oppfyller også høye krav til lagerstruktur og renhold.

Markedsavdelingen ser det som sin viktigste oppgave å informere hesteeiere om optimal fôring av ulike typer hester. Gjennom ulike medier formidles viktigheten av hestens trivsel, der fôring spiller en vesentlig rolle.

All informasjon gis selvfølgelig i tråd med gjeldende lover og regler. Kvalitetsavdelingen har ansvar for riktig merking av produktene i henhold til gjeldendelover og regler, og følger med på oppdateringer fra myndighetene i hele Norden med tanke på produksjon og salg av fôr.

St. Hippolyt Nordic

Vi følger også med på dopingregler og endringene som skjer både innenfor ridesport og veddeløpsindustri. Hvis et produkt er på den svenske dopinglisten, men ikke på den danske, vil det bli merket med en karanteneperiode, fordi alle produkter i Norden merkes på samme måte.

Kvalitetsstyringssystemet hos St. Hippolyt® Nordic A/S består av fastlagte prosedyrer som gjennom overvåking og handlingsplaner sikrer god kvalitet på alle produkter til kunden og hesten.

St. Hippolyt® Nordic A/S er også en sosialt ansvarlig arbeidsplass som gjerne gir mennesker sjansen til å bli en del av arbeidsmarkedet.